Schackpjäser

Här går vi igenom alla pjäserna på schackbrädet – hur de går och förflyttar sig, hur de attackerar och annat viktigt att känna till om pjäserna ifråga. Alla schackpjäser har även ett ”värde” som visar hur betydelsefulla de är, bonden har det lägsta värdet (1) och damen det högsta (värde 8).

Schackpjäser kan bara förflytta sig till lediga rutor eller till rutor där det står en motspelare, står motspelarens pjäs på rutan slås den ut. Är motspelarens pjäs en kung hamnar den istället i schack.

Samma regler för schackpjäser gäller så klart oavsett om du spelar på ett ”fysiskt” schackspel eller online med en schack-app.

Fakta om alla schackpjäser

bonde schackpjäs

Bonden

Varje spelare startar med åtta bönder som är utplacerade framför de andra pjäserna i en rad. Bonden är den svagaste pjäsen och kan bara förflytta sig framåt till lediga rutor. När bonden står på sin ursprungliga plats har den möjligheten att välja om den vill ta ett eller två steg framåt, därefter kan den bara gå ett steg framåt.

Bonden slår ut pjäser som står diagonalt framför dem (alltså inte rakt framför, utan pjäsen till höger och vänster om rutan framför).

Om bonden går hela vägen i schack fram till motspelarens första rad så omvandlas den till en värdefullare pjäs, man kan välja om bonden ska ”förvandlas” till en drottning, torn, löpare eller springare. Här bör man normalt välja den mest värdefulla pjäsen, dvs drottningen.

Värde: 1 poäng
Engelska: Pawn

häst schackpjäs

Springare (häst)

Varje spelare startar med två springare. Springaren förflyttar sig genom att gå två rutor fram och sen en ruta åt sidan, som ett stort L. Står det en pjäs på rutan springaren hamnar så slås den ut, men inte pjäserna på vägen utan de ”hoppas över”.

Varje gång springaren förflyttar sig byter den färg på rutan, dvs står den på en vit ruta kommer den att hamna på en svart ruta efter förflyttning.

Värde: 3 poäng
Engelska: Knight

löpare schackpjäs

Löpare

Varje spelare har två löpare. Löparen rör sig diagonalt på schackbrädet som ett X. Pjäsen får förflytta sig så länge det inte står någon pjäs ivägen. Är det en motspelares pjäs kan den slås ut.

Till skillnad från springaren så kommer löparen alltid att stå på samma färg, man kan därför prata om vita och svarta löpare.

Löpare och springare har samma värde (3 poäng) men vissa argumenterar att löparen är något mer värdefull än springaren då den bl.a. lättare kan förflytta sig över längre avstånd.

Värde: 3 poäng
Engelska: Bishop

torn schackpjäs

Torn

Varje spelare börjar med två torn som är utplacerade i schackbrädets hörn.

Tornet förflyttar sig framåt och åt sidorna, och kan förflyttar sig så länge det inte står en pjäs ivägen. Är det en motspelares pjäs kan den slås ut. Tornet är en viktig pjäs och har därför ett högre värde än löpare och springare.

Värde: 5 poäng.
Engelska: Rook

drottning schackpjäs

Drottning

Drottningen (eller damen) är den schackpjäs som har störst rörelsefrihet, drottningen kan både förflytta sig diagonalt, vågrätt eller lodrätt. Den kan alltså röra sig som både ett torn och en löpare.

Varje spelare har varsin drottning när spelet börjar som är placerad bredvid kungen.

Värde: 9 poäng
Engelska: Queen

kung schackpjäs

Kung

Kunden är den mest betydelsefulla schackpjäsen, inte för att den kan utföra speciellt mycket (den kan bara förflytta sig ett steg åt alla håll), utan för att den måste skyddas.

När kungen blir hotad (en pjäs står på ett ställe där den kan ”ta” kungen) är spelaren i schack. Man måste då antingen flytta kungen, ställa en pjäs ivägen eller slå ut motspelarens pjäs så att kungen inte längre är hotad. Klarar man inte av det så är det schack matt – man har inte kunnat skydda kungen och har således förlorat partiet.

Värde: N/A
Engelska: King

Skribent: Håkan (Spelar schack - hellre än bra)